Elektronske informacije o drumskom prevozu biće priznate u celoj EU

Prošlog četvrtka (20. avgusta) na snagu je stupila uredba EU o informacijama o transportu elektronskog robe (eFTI). Cilj je smanjivanje administrativnog tereta povezanog sa razmenom informacija o prevozu robe. Prema Uredbi, najkasnije do 2025. godine (do kada bi Uredba trebala biti primenjena u državama članicama) prevoznici će moći da koriste elektronske dokumente bilo gde u EU. Delimična elektronska razmena informacija trebala bi biti moguća već u avgustu 2024. godine. Namera ovog rešenja je da doprinese smanjenju birokratije i pojednostavljivanju administrativnih postupaka i za vlasti i za prevoznike. Međutim, kompanije će i dalje moći da koriste papirne dokumente ako tako odluče.

Evropska komisija za razvoj tehničkih standarda


Evropska komisija sada ima 30 meseci za izradu tehničkih specifikacija, kao što su funkcionalni zahtevi za eFTI platforme za prenos, obradu i zaštitu podataka. Države članice imaće još 30 meseci da uspostave potrebne elektronske platforme za razmenu informacija.

Kako se eFTI upoređuje sa eCMR-om?

Uredba o eFTI uvodi nove platforme samo za pružanje informacija koje su obuhvaćene Uredbom. E-CMR nije jedan od njih, mada se može preklapati sa informacijama na platformi. Naime, podaci sadržani u e-CMR-u i podaci koji su potrebni od nadležnih organa da bi se dokazala usklađenost sa regulatornim zahtevima za informacijama mogu biti identični. U ovom slučaju e-CMR može igrati važnu ulogu kao dokaz usaglašenosti. S druge strane, platforma koja se trenutno koristi za elektronske pošiljke može biti sertifikovana kao eFTI platforma, pod uslovom da ispunjava zahteve utvrđene u Uredbi. U ovom slučaju, imamo univerzalnu platformu koja se može koristiti i u e-CMR i eFTI .

izvor: trans.info

Pročitajte i...