Električne parkirne kočnice postepeno postaju obavezne

Od 2024. automatski aktivirana parkirna kočnica će postepeno postati obavezna za kamione. Zbog promene u evropskim propisima o odobrenju, automatski aktivirana parkirna kočnica će postepeno postati obavezna od 2024. godine. Amandmanom na ECE R 13 regulativu, Evropska ekonomska komisija (ECE) je otvorila put ka većoj bezbednosti pri upravljanju komercijalnim vozilima.

ECE je 21. septembra 2021. prihvatio predlog Nemačke koji ima za cilj uvođenje automatski aktivirane parkirne kočnice. Početak primene je predviđen za septembar 2024. godine. BG Verkehr i Nemački savet za bezbednost na putevima (DVR) vodili su kampanju za novu regulativu nekoliko godina.

Najmanje 65 teških nesreća izazvanih kamionima koji nisu aktivirali ručnu parkirnu kočnicu

Klaus Ruf, zamenik šefa Odeljenja za prevenciju BG Verkehr-a, nada se da će automatski aktivirana električna parkirna kočnica u potpunosti sprečiti ozbiljne i fatalne nesreće izazvane kotrljanjem komercijalnih vozila. Ovo se dešava kada vozač napusti kabinu bez ručnog aktiviranja parkirne kočnice. Ako kamion tada počne nekontrolisano da se kreće, postoji najveća opasnost za vozača, ali i za treća lica. „Prema analizi istražnih radnji BG Verkehr-a, u periodu od 2011. do 2018. godine bilo je najmanje 65 teških udesa zbog kretanja kamiona. Poginulo je 25 osiguranika“, objašnjava Ruf.

Novi propisi se odnose na vozila sa električnim sistemom ručne kočnice. Ubuduće, parkirna kočnica će se automatski aktivirati kada vozilo miruje i ako se kontakt isključi ili se vozačevo sedište ostavi. Elektronika vozila može otkriti da je vozačevo sedište napušteno, na primer otvaranjem vrata vozača ili pojasa.

izvor&foto: verkehrsrundschau

Pročitajte i...