Dogovor EU o putarinama za kamione zasnovan na kilometraži i emisijama

Evropski parlament i Evropski savet postigli su privremeni sporazum o sistemu naplate putarina za kamione na daljinu.

Od 2029. godine za kamione će se naplaćivati za stvarno pređeno rastojanje na glavnoj mreži TEN-T Evropske unije, čime se završava trenutni „prekomerno usitnjeni“ sistem naplate putarine među evropskim državama članicama, od kojih mnogi koriste vremenske vinjete.

Glavni sporazum uključuje minimalni popust od 50% na putarinu za kamione bez emisija od 2023. godine, dok će kamioni sa fosilnim gorivima plaćati u skladu sa emisijom CO2 i daljim zagađenjem vazduha. Efikasnija vozila će plaćati manje.

Rezultat postignut prošle nedelje je rezultat četvorogodišnje rasprave i pozdravljaju ga evropsko udruženje špeditera CLECAT i ECTA, Evropsko udruženje čistih autoprevoznika, koje predstavljaju preko 20 kompanija i organizacija koje pozivaju na drumski teretni transport sa nultom emisijom zagađenja.

Cene na putevima zasnovane na razdaljini, dovešće do podsticaja i sigurnosti ulaganja za proizvođače kamiona i transportnu industriju, a time i dalje dekarbonizaciju drumskog teretnog saobraćaja. Proizvođači kamiona Daimler i MAN su među pristalicama sporazuma za koji su nedavno snažno lobirali.

Privremeni sporazum se ipak suočava sa kritikama. EPP Grupa, najveća grupa desnog centra u Evropskom parlamentu, izjavila je da je i dalje problem. Poput stranke Zelenih, oni se protive mnogim izuzećima, omogućavajući državama članicama da odaberu sopstvenu nacionalnu kombinaciju putarine i vinjeta ili ustupaka zasnovanih na daljini.

Takođe, retko naseljena područja i kraće rute ispunjavaju uslove za izuzeća. Takvi kompromisi biće posebno nepovoljni za Belgiju, Nemačku i Holandiju.

CLECAT se kaje zbog nedostatka jasne hipoteze o prihodima od putarina, za koje smatra da bi ih trebalo u velikoj meri vratiti u transevropsku transportnu mrežu.

Neformalni sporazum o pravilima eurovinjete tek treba da donesu specijalistički odbori Saveta i Parlamenta, pre nego što ga ova dva tela EU mogu formalno da usvoje.

izvor&foto: worldcargonews

Pročitajte i...