10 činjenica o bezbednosti na drumovima

Prema navodima sajta Svetske zdravstvene organizacije (SZO), oko 1,3 miliona ljudi širom sveta umre na putevima, a 20 – 50 miliona doživi povredu. Nesreće u drumskom saobraćaju su glavni uzrok smrti među svim starosnim grupama i vodeći uzrok smrti dece i mladih u uzrastu od 5 do 29 godina.

Rizik od smrti u saobraćajnoj nesreći veći je tri puta u zemljama sa niskim prihodima nego u zemljama sa visokim prihodima.

Ove činjenice predstavljaju podatke iz globalnih zdravstvenih procena SZO i izveštaja o stanju na putevima, i valja ih se periodično podsećati. Milioni života se mogu spasiti, a povrede sprečiti dobro sprovedenim zakonima o bezbednosti na putevima, i to u delu o brzini, alkoholu i vožnji, kao i upotrebi sigurnosnih pojaseva, bezbednosnih sistema za decu i kaciga za motocikliste. Dizajn puta, poboljšani standardi vozila i bolja pomoć u hitnim slučajevima takođe spašavaju mnoge živote.

Evo pregleda 10 činjenica o bezbednosti u drumskom saobraćaju prema SZO:

1/10 Više od polovine svih smrtnih slučajeva u dumskom saobraćaju spada među ugrožene učesnike u saobraćaju: pešake, bicikliste i motocikliste

Pešaci, biciklisti i vozači motornih vozila sa 2 i 3 točka i njihovi putnici zajedno su poznati kao “ranjivi učesnici u saobraćaju” i predstavljaju polovinu svih smrtnih slučajeva u drumskom saobraćaju širom sveta. Veći broj ranjivih učesnika u saobraćaju umire u zemljama sa niskim prihodima nego u zemljama sa visokim dohotkom.

2/10 Kontrola brzine smanjuje povrede na putu

Kako prosečna brzina raste, tako se povećava i rizik od saobraćajne nesreće i težina posledica ukoliko dođe do sudara. Za svako povećanje prosečne brzine za 1%, postoji rizik od smrtnog sudara od 4%. Pešak koga je automobil udario brzinom od 65 km/h suočen je sa više od 4 puta većim rizikom od smrti nego ako se automobil pri sudaru kreće brzinom od 50km/h.

3/10 Konzumiranje alkohola i vožnja povećavaju rizik od sudara

Vožnja u kombinaciji sa alkoholom dramatično povećavaju rizik od sudara kada u vozaču koncentracija alkohola u krvi (BAC) bude veća od 0,05 g/dl. SZO preporučuje ograničenje BAC-a od 0,05 g/dl za opštu vozačku populaciju i ≤ 0,02 g/dl za mlade i početnike. Samo 45 zemalja ima nacionalne zakone za upravljanje pićima koji ispunjavaju najbolju praksu*.
Portal Alogistics.rs u potpunosti podržava Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, Republike Srbije, sa granicom od 0,020 mg/ml dozvoljene sadržine alkohola u krvi.

4/10 Nošenje kvalitetne kacige može umanjiti rizik od smrti usled saobraćajne nesreće

Nošenje kvalitetne kacige može smanjiti rizik od smrti za 42% i teške povrede za oko 70%. Samo 44 zemlje, koje predstavljaju 17% svetske populacije, imaju zakone o kacigama za motocikle koji ispunjavaju najbolju praksu: to znači da se smatra da se zakon primenjuje i na vozače i na putnike, na sve puteve i motore, zahteva da se kaciga pričvrsti i da se ispuni određeni standard*.

5/10 Nošenje sigurnosnog pojasa smanjuje rizik od smrti među putnicima na prednjem i zadnjem sedištu

Nošenje sigurnosnog pojasa smanjuje rizik od povreda i smrti kod putnika na prednjim sedištima za 45-50%, a kod putnika na zadnjem sedištu za 25–75%. 105 zemalja, koje predstavljaju 71% svetske populacije, imaju zakone o sigurnosnim pojasima koji pokrivaju i putnike prednjeg i zadnjeg sedišta, u skladu sa najboljom praksom*.

6/10 Mobilni telefoni ometaju koncentraciju pri vožnji

Upotreba telefona tokom vožnje (bilo da je u rukama ili bez ruku) povećava rizik od sudara za 4 puta, dok slanje poruka povećava rizik za oko 23 puta. Vremene reakcije vozača su 50% sporije tokom korišćenja telefona nego bez njega.

7/10 Sedišta za decu znatno umanjuju rizik od ozbiljnih povreda i smrti

Postavljanje dece u dečija sedišta smanjuje rizik od smrti za najmanje 60%, posebno za decu mlađu od 4 godine. Za decu stariju od 8-12 godina, sedišta mogu smanjiti rizik od povreda za 19% u poređenju sa upotrebom sigurnosnog pojasa. Zakoni najbolje prakse ograničavaju decu koja sede na prednjem sedištu i zahtevaju odgovarajuća ograničenja u pogledu starosti / visine / težine.

8/10 Brzo reagovanje spašava živote i smanjuje stepen invalidnosti među povređenima

Životi se mogu spasiti uz pravovremenu negu na mestu događaja, brz transport do bolnice za hitnu i hiruršku negu i rani pristup uslugama rehabilitacije. Stručnjaci mogu pomoći da se spasi život aktiviranjem sistema hitne pomoći i obavljanjem jednostavnih akcija prve pomoći dok ne stigne stručna pomoć.

9/10 Vozila koja se prodaju u 80% svih zemalja širom sveta ne ispunjavaju osnovne sigurnosne standarde

Sigurnost vozila igra kritičnu ulogu i u sprečavanju sudara i smanjivanju verovatnoće ozbiljnih povreda u slučaju sudara. Svetski forum Ujedinjenih nacija za usklađivanje propisa o vozilima preporučuje 7 standarda bezbednosti vozila, uključujući elektronsku kontrolu stabilnosti, zaštitu pri prednjim i bočnim udarima i zaštitu prednje pešačke zone. Samo 40 zemalja, uglavnom sa visokim dohotkom, usvojilo je svih 7 ili 8 propisa.*

10/10 Nebezbedan dizajn puta povećava rizik za sve učesnike u saobraćaju

Putevi bi trebalo da budu dizajnirani za sigurnost svih učesnika u saobraćaju. To znači da se obezbeđuju adekvatni sadržaji za pešake, bicikliste i motocikliste. Mere kao što su pešačke staze, biciklističke staze, sigurni prelazi i mere za usporavanje saobraćaja su ključne za smanjenje rizika od povreda ovih učesnika u saobraćaju.

izvor: https://www.who.int/

Photo by Pexels.com

Pročitajte i...