Transportni kongres 2020

U organizaciji Asocijacije rukovodilaca transporta i logistike TRANSPORTLOG u novembru (5. i 6.) na Zlatiboru održaće se sada već tradicionalni Transportni Kongres Treći po redu.
TRANSPORTNI KONGRES 2020 je namenjen svim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima koja se svakodnevno susreću sa izazovima u transportu i logistici, rukovodiocima transportnih i logističkih kompanija, transporta, voznih parkova, lanca snabdevanja, logistike, nabavke, predstavnicima distributera vozila, goriva, rezervnih delova, pneumatika, maziva, rukovodiocima servisa za održavanje putničkih i teretnih vozila, rukovodiocima kompanija za zbrinjavanje i tretman otpada, kompanija u svim granama privrede, rukovodiocima transporta i voznih parkova u javnom sektoru, rukovodiocima transporta i voznih parkova za sopstvene potrebe, predstavnicima osiguravajućih društava i drugih finansijskih institucija, predstavnicima javnih preduzeća, predstavnicima državnih institucija i lokalnih samouprava, predstavnicima strukovnih udruženja, predstavnicima komora, predstavnicima obrazovnih institucija i drugim učesnicima na tržištu transporta i logistike.
Teme Kongresa biće naknadno određene. Predložite moguće teme koje biste želeli da čujete ili predstavite!
U toku održavanja Kongresa biće omogućeno komercijalno predstavljanje kompanija čija je delatnost direktno ili indirektno u vezi sa transportom i logistikom.

izvor: transportlog.org.rs foto: transportlog.org.rs