Net Zero Festival 2020

U toku je prvi Net Zero Festival na svetu, koji se praktično održava tokom tri dana, od srede 30. septembra – petka 2. oktobra 2020. godine, svakog dana posvećenog drugoj temi – liderstvu, inovacijama i kulturi – a akcija je biti glavna tema celog Festivala.

Svet se promenio. Pa ipak, najveća dugoročna pretnja i najveća ekonomska prilika 21. veka ostaje konstantna: klimatska kriza i naš kolektivni odgovor. Ne možemo dozvoliti da pandemija COVID-19 izbaci iz koloseka Neto Nula tranziciju, navodi se na sajtu ovog festivala.

Da bi nastavio da ubrzava ovu tranziciju, BusinessGreen je doneo odluku da Net Zero festivala bude praktično virtuelni događaj, što nije prvobitni plan organizatora. Iako su organizatori festivala razočarani što ne mogu fizički da povežu preduzeća koja taj dele taj isti cilj, istovremeno veruju da će ovo dati veću priliku da ne samo prošire doseg već i da dublje „zarone“ sa više sesija, više govornika i više diskusija, što rezultira većom akcijom.

Festival okuplja vodeće poslovne lidere, uticajne akademike i kreatore politike i inspirativne mislioce, sa ciljem da pruže neprocenjiv vodič za ekonomsku i industrijsku revoluciju koja će definisati post-Covid svet.

Navešćemo samo neke od poznatih kompanija koje su partneri navedenog festivala: BT Group, Schroders, BCG, Shell, Verco, McKinsey & Company itd…

više na: www.netzerofestival.com

izvor i foto: netzerofestival.com