Cirkularna ekonomija i jednokratna ambalaža za hranu

Zakleti kritičari napora za održivost dugo su se nadali jednostavnim i lakšim alternativama kada je u pitanju pakovanje hrane. Na sreću, cirkularna ekonomija nudi savršeno rešenje. Koncept cirkularne ekonomije je kreiran da bi se smanjila količina otpada koji proizvodimo. Pristup cirkularne ekonomije se ističe jer naglašava čitav životni ciklus ambalaže u pokušaju da se stvori što manje otpada od početka do kraja lanca snabdevanja. Kada je u pitanju jednokratna ambalaža za hranu, koncept cirkularne ekonomije znači da je od samog početka proizvodnje svaki korak u procesu što je moguće održiviji…

Opširnije