Održiva i otporna transportna mreža koja približava Evropu

Evropska komisija pozdravlja konačno usvajanje Uredbe koja podržava transevropsku transportnu mrežu (TEN-T) od strane Evropskog parlamenta i Saveta. Revidirana Uredba značajno pojačava napore EU da izgradi održivu i otpornu mrežu kao okosnicu unutrašnjeg tržišta. Ovo uključuje snažne podsticaje za promovisanje održivijih vidova transporta, unapređenje digitalizacije i poboljšanje multimodalnosti – kombinovanje različitih vidova transporta u jednom putovanju u okviru evropskog transportnog sistema. Uredba se takođe bavi izazovima klimatskih promena i vojnom mobilnosti na TEN-T mreži. Revidirana Uredba postavlja ambiciozne ciljeve za evropsku saobraćajnu infrastrukturu: Brzina putovanja železnicom: Do 2040. putničke železničke…

Opširnije