Prvo TIR logističko čvorište u zapadnoj Kini

Prvo TIR logističko čvorište akreditovano od strane IRU-a otvoreno je u Kašgaru, u zapadnoj Kini, nudeći uslugu na jednom mestu za transportne kompanije koje su u sistemu TIR-a, carinske službe i druge igrače u lancu snabdevanja. Novo TIR logističko čvorište akreditovano od strane IRU-a, prvo takve vrste, svečano je otvoreno prekjuče u Kašgaru, u Kini, glavnom gradu i trgovinskoj kapiji u zapadnom regionu Sinđianga, koje se geografski nalazi u blizini Kirgistana, Pakistana i Tadžikistana. Jedinstveni objekat objedinjuje sve bitne tranzitne usluge pod jednim krovom: carinjenje, skladištenje, rukovanje teretom, razvoj ruta…

Opširnije