Novi ICS2 sistem kontrole uvoza u EU: kako se preduzeća mogu pripremiti?

Evropska unija od 2021. godine postepeno primenjuje novi program bezbednosti i bezbednosti uvezene robe, zasnovan na IT sistemu za prenos informacija o pošiljkama, poznatom kao Sistem kontrole uvoza 2 (ICS2). Sledeća faza ovog programa počeće 3. juna 2024. godine. U pomorskom saobraćaju, 60% ulaznih zbirnih deklaracija sadrži nepotpune podatke, što otežava pravilnu analizu rizika po bezbednost i bezbednost. Ovo pitanje postoji iu drumskom i železničkom saobraćaju. Kao odgovor, Unija je pokrenula primenu ICS2 sistema, koji intenzivira trgovinski nadzor sa zemljama van Evropske unije i poboljšava običaje upravljanja rizikom u zajedničkom…

Opširnije