Uloga drumskog saobraćaja u ostvarivanju razvojnih ciljeva UN

Na sastanku u Njujorku, održanom 18. aprila, rukovodstvo UN-a i IRU-a istražilo je mogućnost saradnje u cilju unapređenja uloge drumskog saobraćaja, a sve u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja. Generalni sekretar IRU-a Umberto de Preto istakao je ključnu ulogu drumskog saobraćaja u društvu, kao žilu kucavicu privrede i zajednica širom sveta, kao i u postizanju ciljeva održivog razvoja UN i drugih ciljeva održivosti, na sastanku sa Junhua Lijem, podsekretarom UN -Generalni za ekonomska i socijalna pitanja. IRU je predložio da sastanak ekspertske grupe UN-a za ekonomska i socijalna pitanja o održivom…

Opširnije