ABS se pridružuje BlueBARGE projektu

ABS se pridružio BlueBARGE projektu, programu koji finansira program Horizon Europe i koji uključuje 14 partnera iz 10 evropskih zemalja u razvoju sveobuhvatnog rešenja za skladištenje električne energije na moru. ABS predvodi 36-mesečni projekat vredan 11 miliona evra i podržaće konzorcijum u pogledu bezbednosti, klasifikacije i usklađenosti sa propisima. Da bi se ograničilo lokalno zagađenje i emisije gasova staklene bašte, BlueBARGE razvija i testira novi način da se brodovi koji su usidreni u luci priključe na električnu energiju poznatu kao hladno peglanje. BlueBARGE model će posmatrati isporuku električne energije na…

Opširnije