S druge strane Atlantika: CEVA Logistics će koristiti robote iz Boston Dynamics-a

CEVA Logistics, globalna kompanija za logistiku i lanac snabdevanja u oblasti upravljanja teretom i ugovorne logistike, nedavno je otvorila svoj najsavremeniji objekat za pretovar od 135.000 kvadratnih stopa(12.541 m2). Roboti iz Boston Dynamics-a će se koristiti za opsluživanje CEVA-inih kupaca na strateški lociranoj lokaciji unutar i od luke Long Bič i od luke Los Anđeles – dve ključne kapije za globalnu trgovinu i ekonomiju SAD. Novo mesto za pretovar je jedino postrojenje za pretovar u Severnoj Americi koje nudi uređaj za sortiranje unakrsnim trakama, omogućavajući da se 10.000 paketa sortira…

Opširnije