SBB Cargo upravlja digitalnim vozom DAC+

DAC+ pilotski teretni voz opremljen je digitalnom automatskom spojnicom (DAC) i digitalnom linijom podataka. Digitalne automatske spojnice uvode železničke kompanije u sve tri zemlje DACH(Nemačka, Austrija i Švajcarska). DAC+ se smatra sledećim korakom u vezi sa njihovim aplikacijama za železnički teret. Pilotski teretni voz se sastoji od šest vagona kontejnera i pokrivenog vagona koji će delovati kao „lokomotiva“, koja će takođe služiti za „integraciju napajanja, kao i uređaja za ispitivanje i merenje ostalih vagona“, navodi SBB. Testovi obuhvataju ispitivanja u mirovanju voza, vožnje voza i manevarski rad. Oni će se…

Opširnije