Gebrüder Weiss cilja na klimatsku neutralnost do 2030. godine

Kao moderan pružalac logističkih usluga, Gebrüder Weiss je svojom strategijom održivosti GWcares postavio cilj postepenog smanjenja ugljičnog otiska kompanije na nulu, sa ciljem da logističke objekte kompanije učini klimatski neutralnim do 2030. Ovo je jedan od načina na koji kompanija se suočava sa svojom odgovornošću i doprinosi naporima da se ispune globalni klimatski ciljevi. Gebrüder Weiss će pažljivo pratiti emisije CO₂ na svih 180 lokacija. Kompanija je kvantifikovala trenutne emisije CO₂ i potrošnju energije na svojim lokacijama u svom aktuelnom Izveštaju o održivosti. Ove emisije se postepeno smanjuju – za…

Opširnije

Vrhunska rešenja za agilnost lanca snabdevanja

Kada je reč o pokretanju agilnosti lanca snabdevanja, postoji nekoliko važnih rešenja, ali ključno rešenje je MSCN – Mreža lanca snabdevanja za više preduzeća. To je rešenje izgrađeno na javnom oblaku, arhitekturi „mnogo-prema-više“ koje podržava zajednicu trgovinskih partnera. Mrežna platforma lanca snabdevanja za više preduzeća obezbeđuje aplikacije za ispunjavanje porudžbina zasnovane na mreži i/ili naprednu analizu rizika u lancu snabdevanja zasnovanu na mreži. Mnogi-prema-mnogima se takođe mogu odnositi na mnoge učesnike u mreži koji pristupaju mnogim izvorima podataka o događajima koji su ključni za operacije lanca snabdevanja preko javne mreže…

Opširnije