Povećanje narudžbi za novogradnju brodova na LNG

Najnoviji podaci sa DNV-ove platforme Alternative Fuels Insight (AIF) pokazuju povećano korišćenje ugovora o novogradnji na LNG u prva četiri meseca ove godine, u poređenju sa odgovarajućim periodom 2021. Veliki brodovi koji će se pokretati gorivom doveli su do porudžbina u prva četiri meseca na ukupno 121, prema AIF-u, uz 51 novi ugovor potpisan samo u aprilu. Trenutno je 775 brodova sa LNG gorivom u upotrebi ili po narudžbi i još 221 koji su klasifikovani kao spremni za LNG. Dok automobilski/putnički trajekti danas čine najveći deo flote na LNG sa…

Read more

Tajna prelaska na električna vozila

Gledajući daleko unapred, do trenutka kada budete spremni da zamenite svoja prva električna vozila, vaše odluke će se zasnivati na stvarnim podacima o voznom parku kroz koje ćete analizirati troškove i produktivnost svojih električnih vozila u upotrebi. Ali još niste tamo. Umesto toga, vaš početni prelazak sa vozila sa unutrašnjim sagorevanjem na električna ili hibridna električna vozila neće biti niamlo lak. Kao prvo, još ne znate koliko su troškovi i performanse električnih vozila u poređenju sa vašim trenutnim vozilima. Drugo, trenutno nemate rešenja za punjenje električnih vozila. I treće, ne…

Read more

Ford i DHL potpisali višegodišnji ugovor za usluge voznog parka

DHL Inside Track je obezbedio novi višegodišnji ugovor sa Ford Fleet Management-om za organizaciju pripreme i transporta iznajmljenih vozila u Velikoj Britaniji. Ford Fleet Management je zajedničko ulaganje između Forda i ALD Automotive-a koje nudi srednjoročni i dugoročni fleksibilni lizing i upravljanje voznim parkom za laka komercijalna vozila i automobile. Novim ugovorom će Inside Track, specijalizovani posao prodaje automobila DHL-a u lancu snabdevanja, postati odgovoran za rezervacije, pripremu vozila i isporuku Ford kupcima. Inside Track će takođe ugostiti skoro ceo logistički proces na mreži kao deo strategije Ford Fleet Management-a…

Read more